ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ

Αντλίες, Πισίνες, Συστήματα επεξεργασίας νερού

Η εταιρεία μας δηλώνει την παρουσία της στον κλάδο των υδραυλικών συστημάτων εδώ και 30 χρόνια. Ιδρύθηκε από το χημικό μηχανικό, Νικόλαο Ξυλούρη με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων. Πλέον, η εταιρεία δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την κατασκευή αντλητικών συγκροτημάτων, στη μελέτη και κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και στην επεξεργασία νερού.

 

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς μας:

 

ΑΝΤΛΙΕΣ

Δίνουμε λύσεις σε οτιδήποτε αφορά τους κυκλοφορητές, τις αντλίες για οικιακή χρήση, τις αντλίες αποστράγγισης και λυμάτων, τα πιεστικά και τα πυροσβεστικά συστήματα, όπως και τις αντλίες που προορίζονται για βιομηχανικές εφαρμογές. Παράλληλα, η εταιρεία μας διαθέτει χημικά προϊόντα που προσφέρουν εξειδικευμένη δράση.

 

ΠΙΣΙΝΕΣ

Προσφέρουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών, αλλά και των σιντριβανιών. Συμβαδίζουμε με όλες τις απαιτήσεις που θέτουν οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί ποιότητας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Εξασφαλίζοντας συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους,
διαθέτουμε και αναλαμβάνουμε:

 • Φίλτρα παρακράτησης μικροσωματιδίων ενεργού άνθρακα
 • Συστήματα αποσκλήρυνσης
 • Συστήματα απιονισμού
 • Συστήματα απολύμανσης
 • Συστήματα αποστείρωσης & αντίστροφης ώσμωσης για την παραγωγή πόσιμου νερού
 • Βιολογικούς καθαρισμούς
 • Χλωρίωση Νερού
 • Αποσκλήρυνση νερού

Η διαδικασία της επεξεργασίας λυμάτων είναι μια διαδικασία που ξεχωρίζει τις επικίνδυνες και βλαβερές ουσίες από το νερό στα λύματα. Έτσι το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον. Όλα τα λύματα μεταφέρονται μέσω των υπονόμων στις ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις καθαρισμού. Ενίοτε, για τη μεταφορά χρησιμοποιούνται βυτιοφόρα οχήματα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ:


Τα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης παρακρατούν όλες τις οργανικές ενώσεις, τα άλατα, τα μικροσωματίδια, αλλά και τους μικροοργανισμούς. Τα εν λόγω συστήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για την επεξεργασία του πόσιμου νερού. Η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι ανάλογη της αρχικής ποιότητας που είχε το νερό, πριν την επεξεργασία του. Η σωστή υδραυλική πίεση του κάθε συστήματος αυξάνει την απόδοση της διαδικασίας αντίστροφης ώσμωσης, σημαντικά. Η περιοδική συντήρηση του συστήματος κρίνεται απαραίτητη κάθε έξι και δώδεκα μήνες, ώστε να εξασφαλίζουμε τη μέγιστη απόδοση λειτουργίας.

 

 

Αναλαμβάνουμε έργα σε:

 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Επιχειρήσεις Εστίασης
 • Ιδιώτες
 • Κέντρα Διασκέδασης